#more responsibility

duurzaamheid


Wij nemen onze ecologische verantwoordelijkheid serieus!  Met elke veegkilometer maken we onze omgeving schoner: door duurzame procesketens, digitaal geoptimaliseerde routes, emissiearme en chemicaliënvrije technologie, opgeleid gespecialiseerd personeel en een innovatieve materiaal kringloop.  Ga voor groen!

  • Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 met jaarlijkse hercertificering
  • EURO VI-vloot voor hulpbronnen besparende en geluidsarme operaties
  • Gecertificeerd onderhoud om verbruik en CO2-uitstoot te minimaliseren in de eigen centrale werkplaats van het bedrijf
  • Milieuvriendelijke, mechanische reinigingsprocessen zonder chemicaliën

klaar voor actie!

Meer leer

#more circulation
heroverweging van recycling: Circulaire oplossingen

EQQO is 's werelds eerste aanbieder van circulaire infrastructuuroplossingen: met onze eigen recyclinginstallatie brengen we afval en infrastructuurafval terug in de materiaalkringloop, bijvoorbeeld als bulkmateriaal voor de dijk- en wegenbouw.  Zo sluiten we materiaalkringlopen en sparen we hulpbronnen.

#more green
onze manier: CO2-Neutraliteit


Best practicum is onze standaard: we handelen resoluut circulair, vertrouwen op bronnen besparende routering, een efficiënt EURO VI-wagenpark en gespecialiseerde technologie in plaats van van alles een beetje-experts.  Dankzij efficiënte processen combineren we ecologische en economische duurzaamheid - en volgen we consequent de weg om een klimaatneutrale marktleider te worden.

EQQO brengt de toekomst naar het heden

Met trots schrijven we vandaag aan de toekomst: ons hoofdkantoor in Neuenkirchen is 100% CO2-neutraal!


  • 140 kWp fotovoltaïsch systeem en aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
  • Houtsnipperverwarming met vloerverwarming in administratie en werkplaats
  • Korte afstanden voor straatvegen dankzij het ter plaatse aanwezige drainagesysteem