#more responsibility

duurzaamheid


Wij nemen onze ecologische verantwoordelijkheid serieus!  Met elke veegkilometer maken we onze omgeving schoner: door duurzame procesketens, digitaal geoptimaliseerde routes, emissiearme en chemicaliënvrije technologie, opgeleid gespecialiseerd personeel en een innovatieve materiaal kringloop.  Ga voor groen!

  • Milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 met jaarlijkse hercertificering
  • EURO VI-vloot voor hulpbronnen besparende en geluidsarme operaties
  • Gecertificeerd onderhoud om verbruik en CO2-uitstoot te minimaliseren in de eigen centrale werkplaats van het bedrijf
  • Milieuvriendelijke, mechanische reinigingsprocessen zonder chemicaliën

klaar voor actie!

Meer leer

#more circulation
heroverweging van recycling: Circulaire oplossingen

EQQO is 's werelds eerste aanbieder van circulaire infrastructuuroplossingen: met onze eigen recyclinginstallatie brengen we afval en infrastructuurafval terug in de materiaalkringloop, bijvoorbeeld als bulkmateriaal voor de dijk- en wegenbouw.  Zo sluiten we materiaalkringlopen en sparen we hulpbronnen.

#more green
onze manier: CO2-Neutraliteit


Best practicum is onze standaard: we handelen resoluut circulair, vertrouwen op bronnen besparende routering, een efficiënt EURO VI-wagenpark en gespecialiseerde technologie in plaats van van alles een beetje-experts.  Dankzij efficiënte processen combineren we ecologische en economische duurzaamheid - en volgen we consequent de weg om een klimaatneutrale marktleider te worden.

EQQO Hauptsitz mit Kehrmaschine zur Straßenreinigung

EQQO brengt de toekomst naar het heden

Met trots schrijven we vandaag aan de toekomst: ons hoofdkantoor in Neuenkirchen is 100% CO2-neutraal!


  • 140 kWp fotovoltaïsch systeem en aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
  • Houtsnipperverwarming met vloerverwarming in administratie en werkplaats
  • Korte afstanden voor straatvegen dankzij het ter plaatse aanwezige drainagesysteem